Skip to main content

A Cure for Olivia

A campaign by: Frank Luc / $5,000 Goal
8 Donors
Raised Percent :
9.20%

9.20% Funded
, Slovakia
Share this campaign:

“A cure for Olivia” is our new challenge to help our 6 year old daughter to reach her chance to recover and find a cure for her.

After approx. 3 years of Olivia’s life, we started to worry, why she cannot speak, why she looses basic skills, why she is not able to learn new things and why she is “returning back”…

We have carried out many meetings with many doctors and finally we got the answer – the unique disease “Rett syndrome”. In that day, our lives have totally changed.

Our big sorrow and helplessness has gone after a long time, after we found the RSRT and its big effort to find the cure for this disease.

We still cannot believe and understand, how can such a small, tiny girl fight with such an ogre (autism, Rett seizures, epilepsy, shivers…) and at the same time be always smiling, happy and make us and all people around her feel great. Everybody who comes in contact with her will start to love her. She is like a ray of sunlight in our hearts.

Even if she is not talking, that does not mean at all that she is not hearing, not thinking, not feeling or even not understanding. Olivia has opened our minds to new knowledge and to new possibilities. Not only because she is our daughter, but mainly because she is so great, we must help her to heal from this disease.

We will always be gratefull to all who will help Olivia to defeat the ogre named RETT 🙂

 

“Liek pre Olíviu” je naša nová výzva na pomoc pre našu 6 ročnú dcérku dosiahnuť šancu uzdraviť sa a teda nájsť pre ňu potrebný liek.

Po cca 3 rokoch Olivkinho života sme začali mať obavy, prečo nemôže rozprávať, prečo stráca jej základné zručnosti, prečo sa nedokáže učiť nové veci a prečo sa vlastne jej schopnosti “vracajú naspäť”…

Absolvovali sme mnoho návštev u mnohých doktorov špecialistov a nakoniec sme dostali odpoveď – ojedinelá choroba “Rettov syndróm”. V tento deň sa nám naše životy úplne zmenili.

Náš zármutok a bezmocnosť sa vytratili po dlhom čase, kým sme nenašli organizáciu RSRT (Rett Syndrome Research Trust) a ich veľkú snahu nájsť liek na túto chorobu.

Aj tak stále nevieme uveriť a pochopiť, ako môže tak malé a útle dievčatko bojovať s takým obrom (autizmus, Rettove príhody, epileptické záchvaty, triašky…) a popri tom sa stále usmievať, byť šťastná a robiť nás a všetkých okolo šťastných a v pohode. Každý, kto s ňou príde do kontaktu si ju zamiluje. Ona je ako lúč slnka v našich srdciach.

To, že nevie rozprávať, vôbec neznamená, že ona nevie počúvať, že nevie rozmýšľať, že nevie cítiť alebo chápať. Olívia nám práve otvorila myslenie do nových poznatkov a nových možností. Nie len preto, že ona je naša dcérka, ale hlavne pretože je táááák skvelá, my chceme, my potrebujeme a my musíme jej pomôcť vyliečiť sa z tejto choroby.

Vždy budeme vďační všetkým, ktorí pomôžu Olívii poraziť zlobra menom RETT 🙂

Make a Donation

Donation Amount
Minimum amount is $ Maximum amount is $10000
$

Donation Levels

$500

Olivia's Hero

0 Donors

$300

Olivia's Star

0 Donors

$150

Olivia's Champion

0 Donors

$75

Olivia's Supporter

3 Donors

$25

Olivia's Friend

3 Donors

Name Donation Amount Date
Anonymous $20.00 December 07, 2022
Stanislava Olahová $100.00 December 01, 2022
Anna Lučová $50.00 December 01, 2022
Frank Luc $120.00 December 01, 2022
Anonymous $100.00 November 30, 2022
Anonymous $25.00 November 30, 2022
Radoslava Bakosova $25.00 November 30, 2022
Tina Mendoza $20.00 August 19, 2022